วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ระดับจังหวัดพะเยา จากผู้ว่าราชการนายชูชาติ กีฬาแปง ในวันที่ 26 กันยายบน 2556 ณ หอประชุมห้องภูกามยาว ศาลากลาง จังหวัดพะเยา

 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573