วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573