คณะครู ผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมโครงการการจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียง อาชีวศึกษาพะเยา ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วันที่ 7 ตุลาคม 2556

 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573