คณะผู้บริหาร ครูู วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังเกณฑ์การประเมินหน่วยมาตรฐานและสมาชิกดีเด่น ระดับภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573