นาย สมคิด จีนจรรยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้มอบเกียรติบัตร รางวัลชมเชยการประกวดนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปี การศึกษา 2555 ให้กับนางสาว กัณญาณัฐ ไชยสาร นักศึกษาระดับ ชั้น ปวส.1 การบัญชี ในวันที่ 22 ตุลาคม


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573