แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณและองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573