คณะ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ณ อหอประชุมอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573