วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เขาศึกษาดูงานในโครงการทัศนศึกษา สถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573