วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมมือกับคณะปกครองอำเภอดอกคำใต้ ในการร่วมตรวจสารเสพติดนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2556

 

วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573