ผู้อำนวยการสมคิด จีนจรรยา มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ร่วมงาน สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่30-31 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมธาราแกรนท์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ฯ (5 พฤศจิกายน 2556)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573