นายประพันธ์ ธรรมรส กล่าวอำลาคณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพสังขะ จังหวัดสุรินทร์


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573