คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9 รูป ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ และเพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงสิ้นพระชนม์


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573