คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น ระดับภาคเหนือ เข้าประเมินองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573