วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ซึ่งในงานนี้ผู้อำนวยการ สมคิด จีนจรรยา ได้เป็นตัวแทนประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา เปิดงานในครั้งนี้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573