คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมด้วยช่วยกันปลูกต้นไม้หน้าตึกอำนวยการและปลูกต้นดอกแก้วบนลานพระพทุธรูปขาวและพระวิษณุกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573