คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมลงนามและถวายพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพรชัย ในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2556 ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573