วัน ที่ 9 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ใด้ประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมประดิษฐ์ฐาน ณ ที่ประทับจัดสร้างใหม่ที่เหมาะสมสวยงาม ณ ลานอเนกประสงค์ที่จัดสวน ปลูกต้นไม้มงคล ปูหินทางเดินใช้เป็นที่พักผ่อน ใช้กราบไหว้พระ องค์พระวิษณุ ศาลที่เป็นศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธ์และเป็นศูนย์รวมใจของเราชาว วก.ดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573