คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 7 รูป ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573