วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้เป็นเจ้าภาพในการลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาและอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573