คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดงานเลี้ยงอำลา ผู้อำนวยการ สมคิด จีนจรรยา เนื่องในโอกาสที่ท่าน ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วันที 26 ธันวาคม 2556


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573