วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับ อ.บ.ต.ดงสุวรรณ จัดกิจกรรม Open House DICE 57 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2557


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573