คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการ เขมิกาญ์ เลาหพงษ์ เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วันที 30 มกราคม 2557


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573