วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573