วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดกิจกรรมแนะแนวในงานวันกิจกรรมของโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573