นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้เดินทางไปมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แกนมัธยม รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573