วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573