วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้จัดการประชุม การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ระหว่าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ และ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573