วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การวิชาชีพประจำปี 2558 ขึ้น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมีตัวแทนจากอชท และอธท ของวิทยาลัยฯ สมัครแข่งขัน


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573