วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ จัดอบรมให้ความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่งในงานนี้ ขอขอบคุณโรงพยาบาลดอกคำใต้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรให้ความร่วมมือ ในการร่วมมือจัดกิจกรรมครั้งนี้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573