กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี  และปลอดภัย  โดยใช้สนามขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้   ที่ได้มาตรฐานจากบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนได้ฝึกจากของจริง


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573