วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 4 ณ วัดห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2557


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573