วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ได้จัด พิธีมอบเประกาศนียบัตรและ พิธีปิดการอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573