นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับ อบต.ดงสุวรรณ ในการดำเนินกิจกกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ อ่างเก็บน้ำหนองขวาง


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573