โครงการอบรมการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง โดยวิทยากร คุณ คเชนร์ เภตรา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลดอกคำใต้ ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573