นางเขมิกาญ์ เลาหพงษ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤตดีแต่ฐานะยากจนอีกจำนวน 12 ทุน


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573