พิธีเปิดศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัย วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก นางชไมพร ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้รับเกียรติจาก นายอารักษ์ พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.พ.ฮอนด้า จำกัด ในการมอบศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัย และชุดเครื่องยนต์ ฮอนด้า CBR300 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ได้รับเกรียติจาก คณะผู้บริหาร อศจ.เชียงราย และอศจ.พะเยาในการมอบศูนย์กลางแหล่งการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัย


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573