การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573