การประเมิน อวท.หน่วยวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ วันที่ 19 พ.ย.2557


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573