วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับ อบต.ดงสุวรรณ ได้จัดงาน Open House DICE 2558 และงานกิจกรรมวันเด็ก ในงาน มีกิจกรรมของแผนกวิชาต่างๆและการฝึกอาชีพระยะสั้น


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573