พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระหว่างวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ และ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมวันที่  15 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573