สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนินโครงการ อาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลสงกรานต์ โดยวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการปง ออกหน่วยให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 9 - 15 เมษายน 2558 ณ ด่านตรวจแม่ต๋ำ


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573