วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยลานจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) เพื่อให้บริการซ่อมระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ประปา เครื่องยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรในกับประชาชน ณ ชุมชนเทศบาลตำบลห้วยลาน เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2558


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573