พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น(แกนมัธยม) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 อ.จุน จ.พะเยา วันที่ 3 มิถุนายน 2558


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573