การปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ปวช.1 หลักสูตรเรียนร่วมระหว่างวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 อ.จุน จ.พะเยา วันที่ 3 มิถุนาย 2558


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573