พิธีส่งมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์สามวัย ตำบลบ้านถ้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (กิจกรรมที่ 2) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573