โครงการศึกษาดูงาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครูเยี่ยมชมสถานประกอบการ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2558 (ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ บริษัทบี ที เคเค (ประเทศไทย) จำกัด)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573