โครงการศึกษาดูงาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครูเยี่ยมชมสถานประกอบการ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2558 (ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครู พบปะนักศึกษาที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพที่หอพักนักศึกษาตามที่ร่วมโครงการการมูลนิธิเฟืองพัฒนา และรับประทาอาหารร่วมกัน)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573