โครงการศึกษาดูงาน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน คณะครูเยี่ยมชมสถานประกอบการ วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2558(แนะนำนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และโครงการฝึกประสบการณ์อาชีพ “มีงาน มีเงิน มีวุฒิ ของมูลนิธิเฟืองพัฒนา ณ ห้องประชุมสำนักงาน บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น)


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573