นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาการบัญชี ที่บริษัท MK Restaurant สาขาบางนา กรุงเทพฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558


วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573