เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล ไทยแลน ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามนโยบายการจัดการศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้คือ "มีงานทำ มีเงินเดือน มีวุฒิการศึกษา"


วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
69 หมู่ 10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทร : 054-894573  โทรสาร : 054-894573